ENERGIA DLA WSI – nowy program dla rolnictwa i spółdzielni energetycznych.

 

Od 25 stycznia 2023 r. do 15 grudnia 2023 r. ruszył nowy program ,,ENERGIA DLA WSI”  dla rolnictwa oraz spółdzielni energetycznej, którzy otrzymają dofinansowanie na instalacje fotowoltaiczną, wodną, wiatrową, biogazownie a także magazyn energii.

Celem programu jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii do produkcji energii na terenach gmin wiejskich i wiejsko-miejskich.

 

Dla kogo dopłaty i pożyczki w ramach programu ,,Energia dla wsi”

  1. Spółdzielni energetycznej lub jej członek
  2. Powstająca spółdzielnia energetyczna
  3. Rolnicy, czyli osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoba prawna, która w ramach działalności rolniczej prowadzonej przez okres co najmniej 12 miesięcy:
  • Gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, położone w ramach zabudowy zagrodowej w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych lub
  • Dział specjalny produkcji rolnej.

 

Rolnicy będą mogli dofinansować:

  • Instalacje fotowoltaiczne i wiatrowe o mocy powyżej 50 kW nie większej niż 1MW,
  • Elektrownie wodne i biogazownie rolnicze o mocy powyżej 10 kW nie większej niż 1 MW,
  • Magazyn energii pod warunkiem zintegrowania ze źródłem realizowanym w ramach inwestycji fotowoltaicznej.

 

Wnioski można składać wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinasowanie (,,GWD”).

 

Więcej informacji na stronie:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/nabor-wnioskow-2023-energia-dla-wsi