Rusza program dofinansowania „Moje ciepło”

 

Już od 29 kwietnia 2022 roku do 31 grudnia 2026 roku lub do wyczerpania środków rusza program ,,Moje Ciepło”. Program ten jest skierowany do właścicieli lub współwłaścicieli nowych budynków jednorodzinnych , którzy zainwestowali w pompę ciepła powietrzną lub gruntową, pracująca na potrzeby centralnego ogrzewania a także centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Natomiast pompy ciepła pracujące tylko na potrzeby c.w.u. są wykluczone z programu ,,Moje Ciepło”.

Beneficjenci korzystający z programu ,, Moje Ciepło” będą mogli uzyskać 30 % lub do 45 % kosztów kwalifikowanych w formie dotacji. Wysokość dotacji nie będzie mogła przekroczyć kwoty 21 tys. zł. na jedną inwestycję dla osoby składającej wniosek na gruntową pompę ciepła. Natomiast dofinansowanie na pompę ciepła typu powietrze- woda lub powietrze-powietrze, będą mogły uzyskać nie więcej niż 7 tys. zł. dotacji z programu. Osoby posiadające kartę dużej rodziny będą mogli skorzystać z wyższego dofinansowania do 45 %.

 

Wymagania dotyczące pompy ciepła

Dla pompy ciepła typu powietrze-woda lub gruntowych pomp ciepła typu gruntowo-wodna oraz woda- woda minimalna klasa efektywności energetycznej to A++ dla temp. zasilania 55°C. Natomiast dla pompy ciepła typu powietrze-powietrze w systemie centralnego ogrzewania dla całego budynku muszą posiadać klasę minimum A+ dla temp. zasilania 55°C dla klimatu umiarkowanego.

Wymagania dotyczące budynku

Warunkiem dofinansowanie jest uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego budynku. W pierwszym naborze wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej EP nie może przekroczyć 63 kWh/(m2 × rok). W kolejnych latach wskaźnik ten będzie jeszcze niższy i nie będzie mógł przekraczać 55 kWh/(m2 × rok)

Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.mojeciepło.gov.pl