Rusza trzecia edycja programu „Moja Woda”

Już 03.08.2023 r. rozpoczęła się trzecia edycja programu ,, Moja Woda”., która potrwa do 30.06.2024 r. Beneficjentami programu ,,Moja Woda „ są wyłącznie osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny. Budynki te jednak muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie  z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty dotacji z Programu ,,Moja Woda”.

 

Za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej można otrzymać do 6 tys. zł dofinansowania, które obejmują do 80 % kosztów kwalifikowanych danego przedsięwzięcia służącego przydomowej retencji. na utworzenie na swoich nieruchomościach systemów zatrzymania wód opadowych.

 

W zakresie inwestycji jest zakup, montaż, budowa oraz uruchomienie instalacji do zbierania wód opadowych, gromadzenia deszczówki w zbiornikach tzw. oczkach wodnych oraz wykorzystanie zebranej wody z  pomocą pomp, przewodów, filtrów i innych urządzeń.

 

Program ,, Moja Woda” to dofinansowanie do:

 

  • Gromadzenia wód opadowych (np. zbiorniki szczelne czy oczka wodne)
  • Retencjonowanie wody (np. drenaż, zielone dachy)
  • Wykorzystywanie zbieranej deszczówki (np. pompy, filtry, zraszacze)
  • Zbieranie wód opadowych (np. łapacze, rury)

 

Podstawowym założeniem programu ,, Moja Woda” jest  zatrzymanie jak największej ilości wody opadowej, która by miała służyć do ponownego zużycia przydomowych ogródkach.

 

Jak i gdzie można złożyć wniosek?

 

Wniosek o dofinansowanie dotyczące programu ,, Moja woda’ należy złożyć do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z dokumentami potwierdzające poniesione koszty oraz dokumentami potwierdzające wykonaną instalacje   tj. protokół wykonania lub oświadczenie samodzielnej realizacji.

 

 

program moja woda 2023

 

 

 


 

 

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza od dnia 22.03.2021 roku nabór wniosków dla zadań realizowanych w latach 2020-2024, wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024. Okres kwalifikowalności kosztów to od 01.06.2020 r. do 30.06.2024 r. Dofinansowanie w formie dotacji, na nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji, wchodzących w skład przedsięwzięcia na kwotę do 5000 zł na jedno przedsięwzięcie.

Celem programu jest ochrona zasobów wodnych oraz minimalizacja zjawiska suszy w Polsce dzięki zwiększeniu poziomu retencji na terenie posesji przy jednorodzinnych budynkach mieszkalnych i wykorzystywanie zgromadzonych wód opadowych oraz roztopowych, m.in. przez rozwój przydomowej zieleni i zbiorników wodnych. Instalacje zrealizowane w ramach programu „Moja Woda” mają na celu zminimalizowanie odprowadzania wód opadowych z posesji do kanalizacji, co powinno zmniejszyć ryzyko lokalnych podtopień oraz pozytywnie wpłynąć na wydajność lokalnej oczyszczalni ścieków. Jednocześnie program zakłada zmniejszenie zapotrzebowania na wodę wodociągową, wykorzystywaną do celów takich jak podlewanie zieleni przydomowej.

Beneficjentem programu mogą być osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny oraz właścicieli nieruchomości, na których dopiero planuje się budowę lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Budynki te jednak muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty dotacji z Programu Moja Woda.

Nie biorą udziału w programie nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z Programu Moja Woda.