Program MEWA 2021

 

Gmina Miasto Szczecin ogłasza nabór wniosków o udzielanie dotacji celowych w terminie od 01.03.2021r. do 05.03.2021r. na zadania służące ochronie powietrza związane z likwidacją ogrzewania opartego na paliwie węglowym w ramach Programu MEWA, który prowadzony jest na terenie administracyjnym miasta Szczecin.

Dotacja będzie udzielona w wysokości do 55% poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 7 500,00 zł na pojedyncze zadanie związane z likwidacją ogrzewania opartego na paliwie węglowym na rzecz źródła ciepła proekologicznego. W przypadku zadania zrealizowanego przez Wspólnoty Mieszkaniowe w budynkach wielorodzinnych dotacja będzie udzielona w wysokości do 55% poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 7 500,00 zł na jeden lokal mieszkalny, w którym nastąpiła lub nastąpi trwała likwidacja systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym.

Okres kwalifikowalności kosztów: od 01.01.2015 r.

Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych z innych bezzwrotnych źródeł (zakaz tzw. podwójnego finansowania).

Więcej informacji na stronie http://bip.um.szczecin.pl