Energia Plus – Dofinansowanie do fotowoltaiki dla Firm

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza II nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Energia Plus”, którego program zakłada zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych. Dofinansowanie będzie udzielone w formie pożyczki (od 0,5 mln zł do 300 mln zł) lub dotacji, zgodnie z programem priorytetowym „Energia Plus”

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2015 r. do 31.12.2025 r. Wnioski należy składać w terminie od 01.10.2020 r. – 17.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Więcej informacji na stronie: https://www.nfosigw.gov.pl/