Program ,,Czyste powietrze’’

 

Czyste Powietrze Plus, czyli prefinansowanie w programie

Od 15 lipca 2022 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nowy program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, którzy wciąż posiadają stare piece węglowe (tzw. kopciucha) oraz ocieplenie domu. Otrzymują wypłatę jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji. Będzie można dostać przedpłatę do 50 % maksymalnej możliwej kwoty dotacji przed końcem inwestycji. Program jest dla nowych beneficjentów, którzy złożą wniosek o dofinansowania w ,,Czystym Powietrzu” od 15 lipca.

Nowy program jest skierowany dla beneficjentów:

  • Części 2 poziomu podwyższonego,
  • Części 3 poziomu najwyższego

 

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie wniosku o dofinansowanie w Czystym Powietrzu wraz z umową zawartą z wykonawcą na przepracowanie konkretnych prac.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.nfosigw.gov.pl

 

 


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  ogłasza zmiany dotyczące programu ,, Czyste Powietrze” , na które możemy się spodziewać w III bądź IV kwartale 2022 roku. Dzięki zmianą program będzie uwzględniał zmieniające się warunki geologiczne i rynkowe oraz eliminował strat ciepła .

Szczegóły na stronie: www.wfos.szczecin.pl


Sporządzamy i rozliczamy wnioski o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze. Dołącz do grona zadowolonych klientów, którzy otrzymali już dofinansowanie.

Program Czyste Powietrze

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania

Program obejmuje:

  • Wymiana pieca na nowy, spełniający najnowsze wymagania techniczne (piec na paliwo stałe, gaz, olej, biomasę, pompę ciepła, ogrzewanie elektryczne).
  • Wymiana całej instalacji grzewcze j wraz z grzejnikami, a także instalacji do ciepłej wody użytkowej oraz montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania wody.
  • Ocieplenie przegród (ściany), jak również stropów.
  • Wymiana okien i drzwi zewnętrznych, jak również bram garażowych.
  • Instalacja systemu wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła (rekuperator).
  • Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych

 

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą

Szczegóły na stronie:  www.wfos.szczecin.pl

 

Rusza Trzeci Pogram ,, Czyste powietrze”

Już od 25.01.2022 roku rusza trzeci program ,, Czyste Powietrze” z najwyższym dofinansowaniem do 69 tys. zł na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi 900 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1260 zł dla gospodarstwa jednoosobowe oraz dla osób  z ustalonym prawem do zasiłku.

Obecnie w ,, Czystym Powietrzu” mamy dwie części programu:

  • Pierwszy program dotyczy podstawowego poziomu dofinansowania do 30 tys. zł dla osób z rocznym dochodem do 100 tys. zł.
  • Drugi program dotyczy osób o podwyższonym poziomie dofinansowania do 37 tys. zł jest to dla osób o przeciętnym dochodzie na osobę do 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym a w gospodarstwie jednoosobowym wynosi 2189 zł.

 

Szczegóły na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl