Dofinansowania

Strona główna/Dofinansowania

Zmiany w programie „Czyste Powietrze” w 2024 r.

Od kwietnia następują zmiany w programie ,, Czyste Powietrze” 2024 r.   Od 22 kwietnia 2024 r. wejdą zmiany dotyczące programu ,,Czyste Powietrze” . Dofinansowanie będzie można uzyskać tylko na te urządzenia, które będą wpisane na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM). Zostanie wprowadzony obowiązek wyboru pomp ciepła oraz kotłów zgazowujących drewno i kotłów

2024-03-27T12:56:15+01:00

Termomodernizacja budynku – Co wchodzi w skład termomodernizacji budynku?

Termomodernizacja budynku – Co wchodzi w skład termomodernizacji budynku?   Termomodernizacja to suma inwestycji, których celem jest ograniczenie strat ciepła budynku. Do tych przedsięwzięć należy ocieplenie przegród zewnętrznych, uszczelnieniu stolarki otworowej czy wymianie źródła ciepła. W skład kompleksowej termomodernizacji budynku wchodzi: Ocieplenie przegród zewnętrznych i wewnętrznych budynku; Usprawnienie systemu wentylacji mechanicznej z odzyskaniem ciepła; Wymiana

2024-02-20T08:07:56+01:00

Renowacja z gwarancją oszczędności EPC (Energy Performance Contract) Plus”

Renowacja z gwarancją oszczędności EPC (Energy Performance Contract) Plus”   Od 29. 01. 2024 r. rusza drugi nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach właściwej fazy wdrażania programu priorytetowego ,, Renowacja z gwarancją oszczędności EPC PLUS”. Program jest przystosowany na modernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych i budynków użyteczności publicznej.   O dofinansowanie mogą ubiegać się: Spółdzielnie

2024-02-20T08:02:23+01:00

Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej

Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej Nabór wniosków: 25 styczeń - 23 luty 2024 r. Inwestycje w instalacje wytwarzające energię będą służyć wyłącznie zaspokojeniu potrzeb własnych beneficjenta w zakresie energii a zdolności produkcyjne tych instalacji nie przekroczą ekwiwalentu łącznego średniego rocznego zużycia energii termicznej i elektrycznej w danym gospodarstwie rolnym.

2024-02-07T13:35:08+01:00

Ulga termomodernizacyjna – jak odliczyć fotowoltaikę i pompę ciepła od podatku dochodowego?

Wiele osób zastanawia się czy można odliczyć od podatku dochodowego instalację fotowoltaiczną i pompę ciepła – jak najbardziej. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła jest uznawany za realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, który uprawnia do skorzystania z tzw. ulgi termomodernizacyjnej.   Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej? Z ulgi termomodernizacyjnej może skorzystać podatnik, który

2024-01-26T12:25:25+01:00

Rusza trzecia edycja programu „Moja Woda”

Już 03.08.2023 r. rozpoczęła się trzecia edycja programu ,, Moja Woda”., która potrwa do 30.06.2024 r. Beneficjentami programu ,,Moja Woda „ są wyłącznie osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny. Budynki te jednak muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie  z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty dotacji z

2023-08-10T13:15:30+02:00

Ruszył program MÓJ PRĄD 5.0

Od 22 kwietnia 2023 r. do 22.12.2023 r. lub do wyczerpania środków ruszył program ,,Mój Prąd’’ na nowych zasadach. Dofinansowanie w nowej edycji  nie tylko do fotowoltaiki, czy magazynu energii, ale także do pomp ciepła i kolektorów słonecznych. Dla kogo Mój Prąd 5.0? Program Mój Prąd 5.0 jest skierowany do prosumentów, którzy na dzień składania wniosku

2023-04-27T09:57:47+02:00

Energia dla wsi

ENERGIA DLA WSI - nowy program dla rolnictwa i spółdzielni energetycznych.   Od 25 stycznia 2023 r. do 15 grudnia 2023 r. ruszył nowy program ,,ENERGIA DLA WSI”  dla rolnictwa oraz spółdzielni energetycznej, którzy otrzymają dofinansowanie na instalacje fotowoltaiczną, wodną, wiatrową, biogazownie a także magazyn energii. Celem programu jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii do

2023-02-03T13:52:52+01:00

Rusza nowa część programu Czyste Powietrze

  Rusza nowa część programu Czyste Powietrze   Od 3 stycznia 2023 r. rusza nowa część programu Czyste Powietrze, dotycząca zmian takich jak: Zwiększenie progu dochodowego przy dofinansowaniu podstawowym do kwoty 135 tys. zł., a maksymalna kwota dotacji wzrośnie do 66 tys. zł.,   W części drugiej programu o podwyższonym poziomie dofinansowania zwiększenie kwoty z

2023-01-09T08:01:39+01:00

Co można odliczyć od podatku dochodowego w ramach ulgi termomodernizacyjnej

Co można odliczyć od podatku dochodowego w ramach ulgi termomodernizacyjnej Ulga termomodernizacyjna jest skierowana dla osób fizycznych, których dochody są opodatkowane. Z ulgi termomodernizacyjnej może skorzystać  właściciel bądź współwłaściciel,  którzy maja tytuł prawny do nieruchomości. Osoby, które chcą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej muszą spełniać następujące warunki tj. Być właścicielem modernizowanej nieruchomości Budynek musi być jednorodzinnym

2022-11-29T07:47:31+01:00