Od 22 kwietnia 2023 r. do 22.12.2023 r. lub do wyczerpania środków ruszył program ,,Mój Prąd’’ na nowych zasadach. Dofinansowanie w nowej edycji  nie tylko do fotowoltaiki, czy magazynu energii, ale także do pomp ciepła i kolektorów słonecznych.

Dla kogo Mój Prąd 5.0?

Program Mój Prąd 5.0 jest skierowany do prosumentów, którzy na dzień składania wniosku posiadają przyłączoną mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kWh do 10 kWh i rozliczają się za wyprodukowaną energię elektryczną w systemie  net-billing.

Jaka dopłata do fotowoltaiki w programie ,,Mój Prąd 5.0”?

Zgodnie z propozycją NFOŚiGW dopłaty wynoszą:

 • Same panele fotowoltaiczne – 6 tys. zł
 • Panele fotowoltaiczne plus komponenty – 7 tys. zł
 • Panele fotowoltaiczne plus magazyn energii – 16 tys. zł
 • Magazyn ciepła – 5tys. zł
 • System zarządzania energią – 3 tys. zł.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 58 tys. zł. Wysokość dofinasowania do pomp ciepła jest taka sama jak w programie w ,,Czystym Powietrzu’’ tj:

 • Pompa ciepła powietrze – powietrze – 4,4 tys. zł
 • Pompa ciepła powietrze/woda – 12.600 tys. zł
 • Pompa ciepła powietrze ( o podwyższonej klasie efektywności) – 19,400 tys. zł.
 • Gruntowa pompa ciepła ( o podwyższonej klasie efektywności) – 28 tys. zł
 • Kolektory słoneczne 3,5 tys. zł.

W programie Mój Prąd  wyróżniono 3 grupy Wnioskodawców uprawnionych do ubiegania się o przyznanie dofinansowania:

 1. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej opustów net – billing, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej.
 2. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net – metering, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem że przejdzie się na net – billing.
 3. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net – metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu ,, Mój Prąd”, pod warunkiem, że:
 4. Mkroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano już dofinansowanie została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikalności kosztów, czyli tzw. net – billing,
 5. Zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. net – billing,
 6. Do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie ,,Mój Prąd”.

 

SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE „ZŁÓŻ WNIOSEK” – https://mojprad.gov.pl/