Rusza nowa część programu Czyste Powietrze

 

Od 3 stycznia 2023 r. rusza nowa część programu Czyste Powietrze, dotycząca zmian takich jak:

  • Zwiększenie progu dochodowego przy dofinansowaniu podstawowym do kwoty 135 tys. zł., a maksymalna kwota dotacji wzrośnie do 66 tys. zł.,

 

  • W części drugiej programu o podwyższonym poziomie dofinansowania zwiększenie kwoty z 1564 zł na 1894 zł (gospodarstw wieloosobowych), a dla gospodarstw jednoosobowych z 2189 zł na kwotę 2651 zł., a maksymalna kwota dotacji wzrośnie do 99 tys. zł

 

  • Natomiast w części III programu o najwyższym dofinansowaniu zwiększy się próg z 900 zł na 1090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym, a dla gospodarstw jednoosobowych 1260 zł na 1526 zł., a maksymalna kwota dotacji wzrośnie do kwoty 135 tys. zł.,

 

  • Kredyt bankowy z dotacją na częściową spłatę zobowiązania, będzie można otrzymać na inwestycję rozpoczętą do 6 miesięcy przez złożeniem wniosku,

 

  • Rozszerzenie wniosku o termomodernizację budynku, jeśli wcześniej wniosek dotyczył tylko wymiany pieca,

 

  • Od 3 stycznia 2023 r. będzie wprowadzony obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego budynku.