Renowacja z gwarancją oszczędności EPC (Energy Performance Contract) Plus”

 

Od 29. 01. 2024 r. rusza drugi nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach właściwej fazy wdrażania programu priorytetowego ,, Renowacja z gwarancją oszczędności EPC PLUS”. Program jest przystosowany na modernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych i budynków użyteczności publicznej.

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
  • Jednostki samorządu terytorialnego oraz spółki prawa handlowego, w którym jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100 % udziałów w akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych.

Cel programu:

  • Poprawa jakości powietrza
  • Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych

   

Zakres wsparcia w II naborze:

  • Praca modernizacyjna budynków mieszkalnych wielorodzinnych powyżej 7-miu lokali, umożliwiających zmniejszeniem zużycia energii końcowej o 30% w stosunku do stanu istniejącego (przed modernizacją), zapotrzebowanie budynku na energie końcową na CO i CWU po modernizacji wyniesie nie więcej niż 85 kWH/(m2*rok).
  • Prac modernizacyjnych budynków użyteczności publicznej, umożliwiających zmniejszeniem zużycia energii końcowej o 30% w stosunku do stanu istniejącego (przed modernizacją), zapotrzebowanie budynku na energie końcową na CO i CWU po modernizacji wyniesie nie więcej niż 75kWH/(m2*rok) z wyłączeniem budynków opieki zdrowotnej dla których zapotrzebowanie budynku na energię końcową nie może przekroczyć 225kWh/(m2*rok).

 

Wyróżnia się 3 standardy usprawnień:

  • Usprawnienia tylko instalacyjne lub połączone z przeprowadzeniem minimalnego zakresu prac termomodernizacyjnych. po których przeprowadzeniu EK (Energi Końcową) zmniejszy się co najmniej
  • Optymalny zakres modernizacji energetycznej – prace z dominującym udziałem prac termomodernizacyjnych, po których przeprowadzeniu energii końcowej zmniejszy się co najmniej o 45%
  • Wysoki standard modernizacji energetycznej – prace z dominującym udziałem prac termomodernizacyjnych, po których przeprowadzeniu EK zmniejszy się co najmniej o 60%

Wnioski (Fiszki) będą przyjmowane w terminie od 29 stycznia 2024 r.  do 01 czerwca 2024 r, natomiast wnioski o dotację od 29 stycznia 2024 r. do 30 sierpnia 2024 r. lub do wyczerpania środków.

 

Pozytywna ocena fiszki jest warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Szczegółowe informacje dotyczące programu o naborze i regulaminie: https://www.gov.pl/web/funduszmodernizacyjny/renowacja-z-gwarancja-oszczednosci-epc-energy-performance-contract-plus-nabor-ii