Wydłużony został termin do 31.03.2023 r.

 

Od dnia 15.12.2022 r. nastąpiła zmiana poziomu dofinasowania w Moim Prądzie 4.0 , związaną z sytuacją jaka wynikła na rynku z wysoką inflacją, a także kryzysem energetycznym w Europie.

Dofinansowanie w ramach programu, będzie wyglądało następująco:

  • Wyłącznie na instalację fotowoltaiczną dofinansowanie do 6.000 zł

W przypadku zgłoszenia do dofinansowania mikroinstalacji PV wraz  z magazynem energii dofinasowanie wyniesie:

  • Na instalację PV do 7.000 zł
  • Na magazyn ciepła – 16.000 zł
  • Na magazyn energii – 16.000 zł

Dodatkowa dotacja dla prosumentów, którzy dotychczas rozliczali się w systemie net-metering i przeszli na net-billing, a także uzyskali wcześniej zewnętrzne wsparcie finansowe mogą otrzymać dodatkową dotacji do mikroinstalacji fotowoltaicznej w wysokości 2.000 tys. zł.

Po zmianach decydując się na fotowoltaikę wraz z magazynem energii można otrzymać dofinansowanie w wysokości 23.000 tys. zł tj.( PV-7.000 zł + Magazyn energii – 16.000 zł). Natomiast inwestując w instalacje fotowoltaiczna z magazynem energii i systemem zarządzania energią można uzyskać dofinansowanie w wysokości 26.000 tys. zł czyli ( PV 7.000 tys. zł + magazyn energii 16.000 tys. zł + 3.000 tys. zł system zarzadząnia energią).

 

Ważne: Nowy nabór wniosków dedykowany jest dla prosumentów w nowym systemie net billing oraz dla dotychczasowych prosumentów, którzy zmienili system rozliczania z systemu opustów na nowy system net billing.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://mojprad.gov.pl/