Jakie są obowiązki użytkowników pomp ciepła zawierających F – GAZY?

Ustawa f-gazowa wprowadziła obowiązek rejestracji urządzenia zawierającego fluorowane gazy cieplarniane, czyli założenia mu tzw. Karty urządzenia. Obowiązek ten dotyczy pomp ciepła zawierających co najmniej:
– 5 ton ekwiwalentu CO2 dla urządzeń niehermetycznie zamkniętych, oraz
– 10 ton ekwiwalentu CO2 dla urządzeń hermetycznie zamkniętych.
UWAGA: Dotyczy to operatora urządzenia (klienta)!

Rejestracja pomp ciepła odbywa się w Centralnym Rejestrze Operatorów (CRO) na stronie http://www.cro.ichp.pl/. Rejestracji dokonuje wspomniany wcześniej operator, czyli osoba fizyczna lub prawna, sprawująca kontrolę nad pompą ciepła (właściciel/użytkownik).
Operator ma obowiązek założyć kartę w CRO do 15 dni od daty dostarczenia (urządzenia typu monoblok) lub 15 dni od uruchomienia (pompa ciepła typu split).
Założenie Karty urządzenia nie jest skomplikowane, wymaga jedynie podanie kilku podstawowych informacji. Informacje o rodzaju substancji lub gazu, jego ilości, nazwie urządzenia, modelu, numerze seryjnym oraz dacie produkcji, którą znajdziemy na tabliczce znamionowej pompy ciepła.

W pierwszej kolejności należy założyć konto w Centralnym Rejestrze operatorów – po wypełnieniu danych kontaktowych należy poczekać na weryfikacjię konta przez Biuro Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu (BOWOiK), wtedy można zalogować się do systemu i założyć Kartę urządzenia.
Operator/Klient powinien za każdym razem udostępnić Kartę urządzenia serwisantowi w celu dokonywania wpisów czynności m.in. montaż, naprawę urządzenia lub nieszczelności, kontrolę szczelności czy odzysk czynnika chłodniczego. Warto podkreślić, że w przypadku napraw wpis musi być wykonany najpóźniej w ciągu miesiąca od jej wykonania i to tylko przez osoby, które ukończyły szkolenie F-gazy.

 

Jeśli jesteś naszym klientem bądź pewny, że jesteśmy firmą z dużą wiedzą i doświadczeniem, świadczymy usługę kompleksową z wymaganymi prawem uprawnieniami.