Jak działa gruntowa pompa ciepła?

Gruntowa pompa ciepła jest urządzeniem grzewczym, które wykorzystuje naturalny kierunek zmian temperatury. Ciepło generowane w dolnym źródłem ciepła transportowane jest do górnego źródła i rozprowadzane po budynku. Wymiana cieplna odbywa się w taki sposób, że ciepło jest pobierane ze środowiska (z gruntu) i przekazywane do pomieszczenia które chcemy ogrzać.
W 75% działanie pompy ciepła opiera się na energię pozyskiwaną z naturalnych zasobów, natomiast w 25% potrzebne jest zasilanie za pomocą energii elektrycznej.

Z czego składa się gruntowa pompa ciepła?

Gruntowa pompa ciepła składa się z:

  • Dolnego źródła ciepła,
  • Pompa ciepła kierującej ciepło do instalacji grzewczej,
  • Górnego źródła ciepła, czyli instalacji rozprowadzającej ciepło wewnątrz pomieszczeń

Ciepło z ziemi pobierane jest poprzez układ kolektora gruntowego np. sond pionowych. Wykorzystując gruntową pompę ciepła pozyskiwana energia może zostać użyta na potrzeby ogrzewania budynku i przygotowania CWU jak również do chłodzenia pomieszczenia w okresie letnim. Należy również zaznaczyć, że sama pompa ciepła nie wytwarza ciepła, a jedynie pobiera z otoczenia   i bezpośrednio kierowana jest na budynek.

Zadaniem gruntowej pompy ciepła nie jest wytwarzanie ciepła, a umożliwienie jego przepływu pomiędzy dwoma źródłami- górnym i dolnym.

 

Czy wybór gruntowej pompy ciepła jest dobrym rozwiązaniem?

Gruntowa pompa ciepła jest bardzo wydajna. Stabilna temperatura gruntu umożliwia bezproblemową pracę urządzenia nawet w przypadku drastycznych spadków temperatury. Niskie koszty eksploatacji w stosunku do pompy ciepła. Posiada wysoki komfort ciepła. Ma możliwości połączenia z instalacją fotowoltaiczną, która dostarcza bezpłatny prąd do pracy gruntowej pompy ciepła, co sprawia że pompa nie generuje żadnych kosztów. Gruntowe pompy ciepła nie szkodzą środowisku naturalnemu, gdyż nie emitują spalin, pyłów ani innych toksycznych substancji.

 

Schemat instalacji z gruntową pompą ciepła – z kolektorem pionowym i poziomym

 

schemat-instalacji-gruntowa-pompa-ciepla