Czyste Powietrze Plus, czyli prefinansowanie w programie

 

Od 15 lipca 2022 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nowy program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, którzy wciąż posiadają stare piece węglowe (tzw. kopciucha) oraz ocieplenie domu. Otrzymują wypłatę jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji. Będzie można dostać przedpłatę do 50 % maksymalnej możliwej kwoty dotacji przed końcem inwestycji. Program jest dla nowych beneficjentów, którzy złożą wniosek o dofinansowania w ,,Czystym Powietrzu” od 15 lipca.

Nowy program jest skierowany dla beneficjentów:

  • Części 2 poziomu podwyższonego,
  • Części 3 poziomu najwyższego

 

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie wniosku o dofinansowanie w Czystym Powietrzu wraz z umową zawartą z wykonawcą na przepracowanie konkretnych prac.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.nfosigw.gov.pl