Powietrzna pompa ciepła

 

Pompa ciepła jest urządzenie wykorzystywanym do ogrzewania budynku i podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Pobiera energie z tzw. dolnego źródła – w przypadku pomp powietrznych dolnym źródłem jest właśnie powietrze.

Podobnie jak każda inna pompa ciepła, również powietrzna składa się z kilku podstawowych elementów:

 

  • parownika, czyli wymiennika ciepła pomiędzy powietrzem a obiegiem wewnętrznym pompy,
  • sprężarki, której zadaniem jest podniesienie ciśnienia czynnika roboczego oraz jego temperatury,
  • skraplacza, czyli wymiennika ciepła pomiędzy obiegiem wewnętrznym pompy, a instalacją c.o.,
  • zaworu rozprężnego, który obniża ciśnienie i temperaturę czynnika roboczego.

 

Zalety powietrznych pomp ciepła:

  • niskie koszty eksploatacji
  • łatwość montażu
  • łatwość emisji spalin
  • brak konieczności odprowadzania spalin

 

Jak działa powietrzna pompa ciepła?

Zasada działania pompy ciepła jest bardzo prosta. Powietrze o niskiej temperaturze (dolne źródło) za pomocą wentylatora owiewa parownik, w którym znajduje się czynnik roboczy. Z parownika czynnik trafia do sprężarki. Za sprężarką czynnik o podwyższonym ciśnieniu i temperaturze (w postaci gazowej) przemieszcza się w kierunku skraplacza. Skraplacz jest miejscem styku obiegu pompy z górnym źródłem, czyli z instalacją c.o. Po oddaniu ciepła do górnego źródła czynnik roboczy ochładza się, przyjmując stan cieczy. Kolejno trafia do zaworu rozprężnego, w którym jego ciśnienie jest obniżane, a następnie przedostaje się do parownika i cały cykl rozpoczyna się na nowo.