Dla dalszego rozwoju energetyki prosumenckiej i wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych uruchomiono od 1.07.2021r trzecią edycję programu Mój Prąd.

Program skierowany jest do osób fizycznych, którzy mają podpisaną umowę kompleksową z dostawcą prądu (Operatorem Sieci Dystrybucyjnej- OSD) i wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby. Dzięki dofinasowaniu można zyskać do 50% zwrotu kosztów inwestycji, jednakże nie więcej niż 3000,00 zł. Koszty inwestycji, które nie zostały pokryte z dotacji można odliczyć od podatku.

Nabór wniosków od 1.07.2021 r. do 22.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków

Warunki dofinasowania:

  1. Ukończona inwestycja nie wcześniej niż 1.02.2020r.
  2. Zakup i montaż instalacji o mocy od 2 – 10Kw
  3. Instalacja nie jest rozbudową już istniejącej instalacji

Niezbędne dokumenty:

  1. Oświadczenie OSD (Operatora Sieci Dystrybucyjnej) potwierdzające przyłączenie mikroinstalacji
  2. Faktura potwierdzająca inwestycję
  3. Potwierdzenie zapłaty

Wniosek składamy wyłącznie w formie elektronicznej https://gwd.nfosigw.gov.pl/.

Informacje o programie mojprad@nfosigw.gov.pl