Jaka ilość energii jest pobierana przez pompę ciepła?

 

Pompa ciepła w segmencie sektora OZE zyskuje ogromną popularność. Jest to urządzenie o wysokiej efektywności energetycznej. Coraz częściej stanowi integralną część inwestycji odnawialnych źródeł energii zarówno dla nowo powstałych budynków jak i starych.

Pompa ciepła to urządzenie z wysoką efektywnością energetyczną. Oznacza to, że pompa jest w stanie wygenerować odpowiednią ilość ciepła na ogrzanie budynku i wody użytkowej.

 

Ilość energii pobierana przez pompę ciepła zależy od kilku czynników, takich jak:

 

  1. Typ pompy ciepła: powietrzne, gruntowne, wodne czy też hybrydowe. Każdy z nich ma inną wydajność i zużycie energii.
  2. Warunki zewnętrzne: Temperatura otoczenia oraz temperatura, z którą pracuje pompa ciepła, mają istotny wpływ na jej wydajność.
  3. Zastosowanie: Pompy ciepła mogą być stosowane do różnych celów, np. do ogrzewania budynków, produkcji C.W.U. czy także chłodzenia. W zależności od zastosowania ilości pobieranej energii.
  4. Sprawność urządzenia: czyli stosunek ilości ciepła dostarczanego do budynku do ilości energii elektrycznej zużywanej przez pompę, również wpływa na ilość pobieranej energii.

 

Standardowym budownictwie pompa ciepła potrzebuje rocznie ok. 2000 – 3000 kWh do ogrzania 100 m2 powierzchni użytkowej. Ta wartość zależy od wielu zmiennych: od zewnętrznych warunków atmosferycznych czy indywidualnych preferencji domowników. Roczne zużycie energii przez pompę ciepła do podgrzanie ciepłej wody użytkowej to ok. 1000 kWh. Pompy ciepła mają wbudowany licznik zużytej energii, na którym można odczytać daną wartość na liczniku z całego roku dla ogrzania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej. W przypadku, gdy budynek jest projektowany, wówczas należy dokładnie obliczyć zapotrzebowanie cieplne, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców w celu oszacowanie zapotrzebowania na ciepłą wodę. Jeżeli dany budynek jest poddawany modernizacji, należy przeprowadzić audyt energetyczny, dzięki któremu można obliczyć jakie zapotrzebowanie cieplne jest dla danego budynku. Inwestor może wówczas prawidłowo dobrać moc instalacji fotowoltaicznej i zarówno pompy ciepła.

By oszacować zużycie prądu pompy ciepła, na etapie wyboru urządzenia należy uwzględnić wymagania użytkowników względem komfortu cieplnego budynku, czyli temperatura w pomieszczeniu i temperatura ciepłej wody użytkowej. Im większa temperatura tym większe zużycie prądu.  Aby dokładnie określić ilość energii pobieranej przez konkretną pompę ciepła w konkretnych warunkach, należy zazwyczaj odwołać się do specyfikacji technicznej danego urządzenia. W niektórych przypadkach można również przeprowadzić obliczania oparte na obserwacjach oraz danych dotyczących zużycia energii przez pompę.