Sposób rozliczania energii elektrycznej

W okresie od 01 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2024 r. nadwyżka energii z fotowoltaiki będzie rozliczna według ceny z poprzedniego miesiąca kalendarzowego. Natomiast od 1 lipca 2024 roku zmieni się sposób rozliczania energii elektrycznej dla prosumentów działających w systemie net-billing.

Wartość energii elektrycznej oddanej do sieci będzie ustalana według stawki godzinowej (dynamicznej). Zamiast przyjmować jednolitą stawkę za nadwyżki energii przez cały okres rozliczeniowy, stawki będą różnicowane w zależności od godziny, w której energia została dostarczona do sieci. Natomiast wartość energii pobranej z sieci będzie zgodna z taryfą dostawcy energii elektrycznej.

Ceny wyznacza operator rynku informacji energii, czyli Polskie Sieci Elektroenergetyczne na podstawie ustawy. Właściciele mikroinstalacji mogą również zainwestować w magazyn energii i zamiast sprzedawać energię, po prostu ją gromadzić i zużywać w późniejszym terminie. Dzięki temu użytkownicy fotowoltaiki mogą zwiększyć swoją autokonsumpcję energii elektrycznej i obniżyć rachunki za prąd.