Z czego bierze się energia?

 

Odpowiedź jest  prosta – ze słońca, które jest najjaśniejszą i najbliższą Ziemi gwiazdą widoczną gołym okiem, oddaloną o nas ok. 150 milionów kilometrów. W wyniku przemian termojądrowych zachodzących na słońcu   dociera do nas ok. 30% energii słonecznej , która odbija się od chmur, lądów i oceanów pochłaniając ową energię, co w efekcie powoduje utrzymanie średniej temperatury lądów i oceanów na poziomie 14 stopni celsjusza. Dzięki tej energii mamy ciągłość życia na ziemi.

Wykorzystywana od tysięcy lat przez naszych przodków do rozniecania ognia, ogrzewania, suszenia, ale to dzięki ewolucji i postępom technicznym możemy nazwać energię słoneczną za technologię przyszłości.