Co to jest krzywa grzewcza i jak prawidłowo się ustawia?

 

Krzywa grzewcza to zależność temperatury wody w instalacji, którą wytwarza urządzenie grzewcze oraz temperatura powietrza zewnętrznego. Jest to narządzie używane w systemach grzewczych do regulacji pracy urządzeń grzewczych, takich jak kotły gazowe, piece na paliwo stałe czy pompy ciepła. Zawsze należy dążyć do ustawienia krzywej grzewczej w taki sposób, aby przy różnych temperaturach zewnętrznych osiągnąć jednakową temperaturę w pomieszczeniu. Po przez odpowiednie dostosowanie krzywej grzewczej można zoptymalizować zużycie energii, zapewnić komfort cieplny mieszkańcom budynku oraz przedłużyć żywotność urządzeń grzewczych.

W przypadku pompy ciepła, krzywa grzewcza pomaga ustalić, jaką temperaturę wody należy dostarczyć do układu grzewczego w zależności od zmian temperatury zewnętrznej. Dzięki temu można zoptymalizować pracę pompy ciepła, zmniejszyć jej zużycie energii i zapewnić odpowiedni komfort cieplny budynku.

Aby ustawić krzywą grzewczą prawidłowo przy pompie ciepła, należy przede wszystkim zrozumieć charakterystykę pracy tego systemu. Pompę ciepła można skonfigurować w taki sposób, aby działała z różnymi temperaturami zewnętrznymi, zapewniając odpowiednią temperaturę wewnątrz budynku.

 

 

Przy konfigurowaniu krzywej grzewczej przy pompie ciepła istnieje wiele dodatkowych czynników do rozważenia. Oto kilka uwag:

  1. Typ pompy ciepła: Istnieją różne typy pomp ciepła, takie jak pompy ciepła powietrze – woda, powietrze – powietrze, czy też pompa gruntowa. Każdy z tych typów może mieć różne charakterystyki działania i wymagać innego podejścia do konfiguracji krzywej grzewczej.
  2. Izolacja budynku: Stopień izolacji budynku ma duże znaczenie dla ustalenia krzywej grzewczej. Bardziej izolowane budynki mogą wymagać mniejszego zapotrzebowania na ciepło w zimniejszych warunkach, co może wpłynąć na kształt krzywej grzewczej.
  3. Automatyzacja i sterowanie: Współczesne systemy grzewcze często oferują zaawansowane funkcje automatyzacji i sterowania, które mogą być wykorzystane do optymalizacji pracy pompy ciepła. Przy konfigurowaniu krzywej grzewczej musi uwzględniać nie tylko temperatur ę, ale także wilgotność powietrza wewnątrz budynku.

 

Co w przypadku źle ustawionych parametrów krzywej grzewczej?

Źle ustawiona krzywa grzewcza wpływa na warunki odczuwane w pomieszczeniach. Gdy krzywa grzewcza ustawiona jest zbyt wysoko, musimy liczyć się z przegrzanym budynkiem, a także zwiększonymi kosztami eksploatacji. Gdy krzywa jest zbyt nisko ustawiona, budynek będzie niedogrzany, a w pomieszczeniu będzie zbyt chłodno. W obu przypadkach musimy też liczyć się z brakiem lub ograniczeniem komfortu cieplnego.

Wiemy, że krzywa grzewcza to tak naprawdę korelacja temperatury zewnętrznej i temperatury wody na zasilaniu pompy ciepła. Do ustawień potrzebna jest więc znajomość temperatury zewnętrznej. Pomiar odbywa się po przez czujnik zewnętrzny. Należy więc uważać, by zapewnić mu dobre miejsce do pomiaru. Standardowo czujnik montowany jest z tyłu jednostki zewnętrznej pompy ciepła. Jeżeli jednak pompa ciepła znajduje się po nasłonecznionej stronie budynku, istnieje ryzyko, że czujnik będzie pokazywał nieprawidłowy odczyt temperatury zewnętrznej, więc będzie wpływał na błędne wstawienie krzywej grzewczej.