Wiele osób zastanawia się czy można odliczyć od podatku dochodowego instalację fotowoltaiczną i pompę ciepła – jak najbardziej. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła jest uznawany za realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, który uprawnia do skorzystania z tzw. ulgi termomodernizacyjnej.

 

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Z ulgi termomodernizacyjnej może skorzystać podatnik, który rozlicza się według skali podatkowej, podatku liniowego lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga termomodernizacyjna przysługuje wyłącznie właścicielom bądź współwłaścicielom domu jednorodzinnego ( każdy rozlicza po 50% kosztów inwestycji). Najemcy, właściciele domów wielorodzinnych ani podatnicy, którzy są w trakcie budowy domu nie mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Budynek jednorodzinny jest to budynek wolnostojący, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, który służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Istnieje taka możliwość wydzielenia dwóch odrębnych lokali mieszkaniowych lub jednego lokalu mieszkalnego i jednego lokalu użytkowego, o ile nie zajmuje on więcej niż 30 % powierzchni danego domu.

W sytuacji zainstalowania instalacji fotowoltaicznej na innym budynku np. garażu, ale na rzecz budynku mieszkalnego, również mamy możliwość jej odliczenia.

 

Jaką kwotę można odliczyć w ramach ulgi termomodernizaycjnej?

Kwota odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej nie może przekroczyć 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Aby skorzystać z ulgi, podatnik musi zakończyć przedsięwzięcie w okresie 3 kolejnych latach, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Jeżeli termin nie zostanie dotrzymany, podatnik jest obowiązany zwrócić ulgę poprzez doliczenie kwot poprzednio odliczanych do dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął termin na zakończenie przedsięwzięcia.

 

ulga termomodernizacyjna