Rusza Trzeci Pogram ,, Czyste powietrze”

Już od 25.01.2022 roku rusza trzeci program ,, Czyste Powietrze” z najwyższym dofinansowaniem do 69 tys. zł na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi 900 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1260 zł dla gospodarstwa jednoosobowe oraz dla osób  z ustalonym prawem do zasiłku.

Obecnie w ,, Czystym Powietrzu” mamy dwie części programu:

  • Pierwszy program dotyczy podstawowego poziomu dofinansowania do 30 tys. zł dla osób z rocznym dochodem do 100 tys. zł.
  • Drugi program dotyczy osób o podwyższonym poziomie dofinansowania do 37 tys. zł jest to dla osób o przeciętnym dochodzie na osobę do 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym a w gospodarstwie jednoosobowym wynosi 2189 zł.

 

Szczegóły na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl