Już 03.08.2023 r. rozpoczęła się trzecia edycja programu ,, Moja Woda”., która potrwa do 30.06.2024 r. Beneficjentami programu ,,Moja Woda „ są wyłącznie osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny. Budynki te jednak muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie  z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty dotacji z Programu ,,Moja Woda”.

 

Za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej można otrzymać do 6 tys. zł dofinansowania, które obejmują do 80 % kosztów kwalifikowanych danego przedsięwzięcia służącego przydomowej retencji. na utworzenie na swoich nieruchomościach systemów zatrzymania wód opadowych.

 

W zakresie inwestycji jest zakup, montaż, budowa oraz uruchomienie instalacji do zbierania wód opadowych, gromadzenia deszczówki w zbiornikach tzw. oczkach wodnych oraz wykorzystanie zebranej wody z  pomocą pomp, przewodów, filtrów i innych urządzeń.

 

Program ,, Moja Woda” to dofinansowanie do:

 

  • Gromadzenia wód opadowych (np. zbiorniki szczelne czy oczka wodne)
  • Retencjonowanie wody (np. drenaż, zielone dachy)
  • Wykorzystywanie zbieranej deszczówki (np. pompy, filtry, zraszacze)
  • Zbieranie wód opadowych (np. łapacze, rury)

 

Podstawowym założeniem programu ,, Moja Woda” jest  zatrzymanie jak największej ilości wody opadowej, która by miała służyć do ponownego zużycia przydomowych ogródkach.

 

Jak i gdzie można złożyć wniosek?

 

Wniosek o dofinansowanie dotyczące programu ,, Moja woda’ należy złożyć do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z dokumentami potwierdzające poniesione koszty oraz dokumentami potwierdzające wykonaną instalacje   tj. protokół wykonania lub oświadczenie samodzielnej realizacji.

 

program moja woda 2023