Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził taryfy na sprzedaż energii elektrycznej. W tym przypadku od 2024 roku przy taryfach dwustrefowych, podlegających URE mamy do czynienia nie ze wzrostem, lecz ze spadkiem kosztów energii elektrycznej wraz z kosztami dystrybucji na poziomie od kilku do kilkunastu procent w stosunku do cen z roku 2023.

W nowym roku ogrzewanie pompą ciepła może być tańsze niż w roku bieżącym 2023. W przypadku pomp ciepła najczęściej stosowane są taryfy dwustrefowe G12 i G12w. Taryfa G12 pozwala konsumentom korzystać z niższych cen energii elektrycznej w godzinach między 13:00 a 15:00, a także  w nocy od 22:00-6:00. Natomiast taryfa G12w jest nazywana weekendową, ponieważ w święta, weekendy i dni ustawowe wolne od pracy prąd jest tańszy.

Poniżej przedstawiona tabelka z informacją jak wyglądają taryfy G12 i G12w w roku 2023/2024  

Użytkownicy pomp ciepła zużywają aż 60 % energii elektrycznej w drugim przedziale taryfowym. Oznacza to, że cena energii jest wtedy niższa, a ceny wahają się od 45 do 61 groszy. Aktualnie i przez pierwsze półrocze 2024 cena ponad limit zużycia wynosiła maksymalnie 69 groszy.