Ruszył nowy program ,,Zachodniopomorski Program Antysmogowy” – likwidacja pieców na paliwo stałe na terenie Miasta Stargard.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr RPZP.02.14.00-32-A041/19-00 z dnia 03.04.2020 r.

Zachodniopomorski Program Antysmogowy polegający na likwidacji pieców na paliwo stałe na terenie Gminy Miasto Stargard. Jest przeznaczony dla osób będących właścicielami bądź współwłaścicielami domu jednorodzinnego.

Stargard zdobył dla mieszkańców ponad sto grantów, dzięki którym wspólnie poprawiamy jakość powietrza. Grant jest udzielany na wykonanie zadań w lokalach mieszkalnych lub w budynkach jednorodzinnych położonych na terenie Gminy Miasta Stargard, które nie służą prowadzeniu działalności gospodarczej. Jeśli jesteś mieszkańcem miasta Stargard możesz zdobyć dofinansowanie na wymian źródła ciepła w wysokości 7 500 zł.

Czas składania wniosków do dnia 30 czerwca 2023 roku. Termin naboru może zostać skrócony w przypadku wyczerpania środków na dofinansowanie.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.stargard.eu

zachodniopomorski-program-antysmogowy-stargard