Czy jest sytuacja, w której nie warto instalować wentylacji z odzyskiem ciepła?

System wentylacyjny jest to usuwanie zużytego i nawiewanie na jego miejsce powietrza świeżego, o niskiej zawartości dwutlenku węgla. Dzięki takiemu systemowi ilości powietrza zanieczyszczonego jest odprowadzane a czyste wprowadzane do pomieszczeń. Korzyści z oddychania świeżym powietrzem są ogromne mamy wtedy lepsze samopoczucie, więcej energii.

Kiedy nie warto robić wentylacji z odzyskaniem ciepła?

To pierwszą kwestią jest wielkość budynku. Jeśli budynek jest nie wielki warto wtedy zdać sobie sprawę, że praca rekuperatora może być dość głośna i przeszkadzać w naszym życiu codziennym.

Drugim przypadkiem są nieszczelne okna lub nieocieplone ściany, wtedy rekuperacja nie ma większego sensu, ponieważ odzyskane ciepło i tak zostanie odprowadzone na zewnątrz przez tzw. mostki termiczne. Oszczędności związane z kosztami ogrzewania nie będą na tyle duże, aby uzyskać w późniejszym czasie koszty inwestycji.

Nie należy decydować się na jej samodzielny montaż bez specjalistycznej wiedzy i doświadczenia wentylacji będzie nie tylko nie efektywna, ale nawet niebezpieczna dla mieszkańców budynku. Gdzie możemy doprowadzić do rozwoju wilgoci lub pleśni. Co więcej, na samodzielne wykonaną wentylację mechaniczną nie otrzymamy gwarancji.