Jak zabezpieczyć magazyn energii przed bardzo niskimi temperaturami?

Przed zakupem magazynu energii należy zastanowić się, jakie urządzenie będzie spełniało dane potrzeby. Aby uchronić magazyn energii przed zbyt niskimi temperaturami, warto wziąć pod uwagę kilka ważnych wskazówek:

  • Znaleźć pomieszczenie, które umożliwi nie tylko jego łatwe podłączenie do instalacji fotowoltaicznej i elektroenergetycznej, ale też zapewni stałą temperaturę otoczenia, najlepiej w granicach ok. 25 ℃;
  • Jeżeli montaż urządzenia w wewnątrz pomieszczenia jest nie możliwy, należy zaizolować w taki sposób aby nie dopuścić do spadku temperatury wewnątrz urządzenia poniżej 0 °C;
  • Zainstalowanie systemu BMS – dzięki któremu będzie monitorował i kontrolował temperaturę pracy magazynu energii. Sprawia to, że w przypadku wystąpienia nieprawidłowości użytkownik może zareagować natychmiastowo;
  • Powstrzymanie od prób przyspieszania procesu jego ładowania, aby uniknąć ewentualnego uszkodzenia ogniw.

Przy niskiej temperaturze pojawia się konieczność zwiększenia napięcia ładowania baterii, podczas kiedy w przypadku +30℃ wartość napięcia maleje. Warto zatem chronić magazyn energii przed pracą w skrajnych temperaturach, umieszczając magazyn energii w odpowiednich pomieszczeniach.

Osoby inwestujące w zakup magazynu energii, muszą zwrócić szczególną uwagę na pojemność akumulatora. Pojemność akumulatora powinna być dostosowana do mocy instalacji fotowoltaicznej oraz zapotrzebowania energetycznego nieruchomości.

Panele słoneczne połączone z magazynem energii, są w stanie efektywnie produkować prąd nawet w okresie zimowym. Jest to uzależnione od konkretnych czynników, zużycia energii elektrycznej i jej konsumpcja na potrzeby własne domy czy firmy. To aspekty ważne bez względu na porę roku, a gwarantowane przez magazyn energii.