Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej

Nabór wniosków: 25 styczeń – 23 luty 2024 r.

Inwestycje w instalacje wytwarzające energię będą służyć wyłącznie zaspokojeniu potrzeb własnych beneficjenta w zakresie energii a zdolności produkcyjne tych instalacji nie przekroczą ekwiwalentu łącznego średniego rocznego zużycia energii termicznej i elektrycznej w danym gospodarstwie rolnym.

O dofinansowanie na inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz poprawy efektywności energetycznej będą się mogli starać wpisani do ewidencji producentów rolnicy, którym m.in. w 2023 roku przyznano jednolitą płatność obszarową albo którzy prowadzący gospodarstwo w ramach działów specjalnych produkcji rolnej. Jednym z istotnych do spełnienia wymogów jest również odbycie specjalistycznego szkolenia.

Koszty kwalifikowane

Obszar A – nowych urządzeń do produkcji energii z biogazu rolniczego (elektryczna lub ciepło, paliwo gazowe) z możliwością zainstalowania magazynu energii do 50 kW.

O przyznanie pomocy może ubiegać się rolnik będący osobą fizyczną lub prawną, lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej bądź wspólnicy spółki cywilnej.

Obszar B – instalacje produkujące z promieniowania słonecznego do 50 kW wraz z magazynem energii i z systemami zarządzania energią lub z pompą ciepła.

Obszar C – systemy poprawiające efektywność energetyczną budynków gospodarczych służących produkcji rolnej takie jak:

– budowa, przebudowa lub zakup kotłów na biomasę,

– systemów odzyskiwania ciepła (np. z mleka, z budynków inwentarskich, ściółki, gnojowicy)

– przeszkleń dachowych, oświetlenie LED, a także termomodernizacja budynków gospodarskich służących do produkcji rolnej.

Wysokość wsparcia:

Maksymalna wysokość pomocy nie może przekroczyć:

  • 1,5 mln. zł – obszar A i B, przy czym na inwestycje związane z obszarem B nie może przekroczyć 200 000 zł
  • 200 000 zł – obszar C

Rolnik może skorzystać zarówno z obszaru A lub B czy C.

Maksymalna kwota pomocy łącznie na obszary A i C nie może przekroczyć 1,7 mln. zł, a na obszary B i C 400 tys. zł.

Maksymalna łączna zainstalowania moc urządzenia do produkcji energii nie może przekroczyć 50 kW.

Wsparcie w formie refundacji do 65% kosztów kwalifikowany inwestycji, przy czym pomoc jest wypłacana jako refundacja części poniesionych kosztów – czyli po zrealizowaniu inwestycji.


Wnioski p przyznanie pomocy będzie można składać pomiędzy 25 stycznia a 23 lutego 2024 r. wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR.

Informacja o naborze wniosków na stronie ARiMR