Największą sprawność pompy ciepła osiągają współpracę z odbiornikami niskotemperaturowymi np. ogrzewaniem podłogowym. Istnieją układy, w których wymagana jest znacznie wyższa temperatura. Wyróżnia się zatem pompy nisko-, średnio- oraz wysokotemperaturowe.

Pompy ciepła niskotemperaturowe to urządzenia zaprojektowane  do stosowania w układach z odbiornikami o niskiej temperaturze zasilania.  Z zastosowaniem niskotemperaturowym mamy do czynienia, gdy temperatura na wyjściu znajdującego się w pomieszczeniu wymiennika ciepła wynosi 35°C. Dlatego niskotemperaturowe pompy ciepła np. z ogrzewaniem podłogowym, ściennym czy sufitowym.

Pompy ciepła średniotemperaturowe są w stanie zapewnić deklarowaną wydajność grzewczą, wtedy gdy temperatura zasilania instalacji grzewczej wynosi maksymalnie 55 °C.

Natomiast pompy wysokotemperaturowe są w stanie osiągnąć najwyższe parametry wody wyjściowej – nawet powyżej 65°C. Takie urządzenia mogą zasilać grzejniki wysokotemperaturowe. Wysoka wartość temperatury zasilającej instalację skutkuje obniżeniem efektywności pracy, dlatego urządzenia tego typu często są wyposażone w kaskadę, np. dwie sprężarki lub zmodyfikowane układy chłodnicze.

Wysokotemperaturowe pompy ciepła stają się bardziej popularne ze względu na ich liczne zalety, w tym zwiększoną efektywność energetyczną  i zmniejszoną emisję dwutlenku węgla.