Co można odliczyć od podatku dochodowego w ramach ulgi termomodernizacyjnej

Ulga termomodernizacyjna jest skierowana dla osób fizycznych, których dochody są opodatkowane. Z ulgi termomodernizacyjnej może skorzystać  właściciel bądź współwłaściciel,  którzy maja tytuł prawny do nieruchomości.

Osoby, które chcą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej muszą spełniać następujące warunki tj.

  • Być właścicielem modernizowanej nieruchomości
  • Budynek musi być jednorodzinnym domem mieszkalnym
  • Inwestycja musi być zakończona przed upływem 3 lat od roku w którym został zakupiony pierwszy wydatek.

Z ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć tj.:

Wysokość ulgi termomodernizacji

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł. na podatnika. Z ulgi mogą skorzystać wszyscy właściciele bądź współwłaściciele domów jednorodzinnych. Wydatki muszą być udokumentowaną fakturami.  W małżeństwie limit odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej może przysługiwać każdemu z małżonków odrębnie. Natomiast w przypadku wystawionych faktur na obojga z małżonków prawo do odliczenia z ulgi termomodernizacyjnej przysługuje 50 % poniesionych wydatków na każdego z małżonków. Współwłaściciele domu jednorodzinnego mogą odliczyć całość poniesionych kosztów – każdy w ramach własnego limitu- bez względu na wielkość udziału we współwłasności.